Az üzembentartói szerződés, amelynek mintáját megtalálja lent, bizonyító erejű magánokiratnak minősülő nyomtatvány. Nagyon fontos, hogy hiteles szerződés használjon, ugyanis az okmányirodában csak olyan, kitöltött iratmintát fogadnak el, amely megfelel a bizonyító erejű magánokiratok szigorú követelményeinek.

Az oldalunkon található pdf-et úgy állítottuk össze, hogy a lehető legtöbb részletet tartalmazza. A nyomtatványon így helyet kaptak a hiteles magánokirathoz szükséges pontok, mint az üzembentartó adatai, a tulajdonos adatai, az autó adatai.

Az üzembentartói bejegyzés illetékköteles, ezért külön pont foglalkozik azzal, hogy az üzembentartói jogot a tulajdonos ingyen vagy pénzért adta át.

Az illeték utóbbi esetben alacsonyabb lesz, mint ha ingyen ruházta át a jogot. Nagyon fontos, hogy a pdf szerződésmintát a kinyomtatás és kitöltés után két tanúnak is alá kell írnia – a dokumentum csak így tekinthető bizonyító erejű magánokiratnak. Az üzembentartói jog átruházásáról szóló nyomtatvány kilencedik pontjában a szerződő felek feljegyezhetnek bármilyen különleges körülményt, amelyet az első nyolc pont nem rögzít. Általánosságban az első nyolc pont kitöltése is elegendő, az üzembentartói szerződés már így is teljes értékű magánjogi iratnak minősül.