Adatvédelmi irányelveink folyamatosan elérhetőek a gepjarmu-adasveteli-szerzodes.hu/adatvedelem/ címen. Hatályos: 2018. május 23-tól.

A dokumentum e-mail címére történő elküldésével Ön tudomásul veszi, illetve lefogadja az alábbiakat:

A weboldalak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Minden jog fenntartva. A https://gepjarmu-adasveteli-szerzodes.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a https://gepjarmu-adasveteli-szerzodes.hu tulajdonosa jogosult.

Ezen weboldalakon található tartalom a létrehozó tulajdonát képezi. A https://gepjarmu-adasveteli-szerzodes.hu weboldal tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A https://gepjarmu-adasveteli-szerzodes.hu azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa, illetve megtekintse.

A https://gepjarmu-adasveteli-szerzodes.hu weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez weboldalai kapcsolódnak. Tájékoztatjuk, hogy a tulajdonos szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó, és az Ön érdeklődésére számot tartó ajánlatokról tájékoztathatják Önt, és ezzel összefüggésben – kizárólag az Ön alábbiak szerinti kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetén – erről szóló reklámot küldhetnek Önnek.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló ún. Reklámtörvény rendelkezéseinek megfelelően a tulajdonos közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, abban az esetben küld reklámot Önnek, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás önkéntes. A tulajdonos az Ön hozzájáruló nyilatkozatáról és az ahhoz kapcsolódó személyes adatairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatokat kizárólag a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezeljük.

A fentiek ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogy a jövőben e-mailben vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján a https://gepjarmu-adasveteli-szerzodes.hu weboldal tulajdonosa a jelen dokumentumban közöltek szerint reklámot közöljön velem, továbbá tudomásul veszem, hogy a hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

Az oldalról letöltésre kerülő dokumentumokat a https://gepjarmu-adasveteli-szerzodes.hu weboldal tulajdonosa biztosítja.

Honlapunkat a legnagyobb gondossággal készítettük, ennek ellenére nem tudunk felelősséget vállalni az adatok helyességéért és teljességéért.

HUN-ASSIST Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-296784
Adószám: 25928556-2-41
Székhely: 1046 Budapest, Erkel Gyula utca 29. 1. em. 5. ajtó

Hiperhivatkozások

A honlapunkon található hiperhivatkozások nem képezik szerkesztőségünk ajánlását. A hiperhivatkozások alatt található információk pontosságát és helyességét nem ellenőrizzük. Az ezen információk felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Szerzői jog

Amennyiben az alábbiakban másképp nem rendelkezünk, úgy a felkínált tartalmakkal kapcsolatos minden jog fenntartva. Honlapunk használóinak jogában áll a honlapunkon megjelenő információkat tudomásul venni, személyes használatra letölteni és kinyomtatni, használni.

Minden, ezen túlmenő használat, különösen a weboldalakon megjelenő tartalmak megjelenítése, sokszorosítása vagy egyéb felhasználása – függetlenül a felhasznált eljárásmódtól – szerkesztőségünk előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos és törvényellenes.