Törzskönyv kiállításának díja, pótlása, az ügyintézés menete

Törzskönyv pótlása

Mikor az autónkkal kapcsolatos papírjainkról van szó, mindenki azonnal a jogosítványára és a forgalmijára gondol. De mi a helyzet a törzskönyvvel, amivel bizonyítani tudjuk, hogy mi vagyunk a tulajdonosok? És mi a helyzet, ha nincs meg a törzskönyv?

Hivatalosan a törzskönyv igazolja a jármű tulajdonjogát, azonban nem feltétele a forgalomban való részvételnek. Ez a zöld műanyag kártya (innen a törzskártya elnevezés) minden 1999 óta forgalomba helyezett, vagy azóta tulajdonost váltott autóhoz tartozik. Amíg az ellenkezőjét nem bizonyítják, addig azt kell az autó tulajdonosának tekinteni, akinek a birtokában van a törzskönyv.

Hogyan jutunk a törzskönyvhöz?

Új autónk névre vétele után a KEKKH automatikusan kiállítja az új törzskönyvet, melyet postai úton küld ki. Ha nem vesszük át a postástól, akkor a körzeti postánkon még 30 napig hozzájuthatunk, ezután azonban az illetékes okmányirodába kerül az okmány, ahol további 11 hónapig őrzik meg. Ez azt jelenti tehát, hogy az átírástól számítva egy évünk van, hogy hozzájussunk a kártyához, utána azonban megsemmisítik.

Mi szerepel a törzskönyvben?

A törzskönyv tartalmazza a tulajdonos adatain felül a gépjárműre vonatkozó alapinformációkat, így a jármű gyártóját, típusát, gyártási évét, méreteit, súlyát, kerekeinek számát, motorja jellemzőit, illetve a gépjármű azonosítószámait (pl. alvázszám). Van a dokumentumnak egy “hivatalos feljegyzések” rovata is, amelyben olyanokkal találkozhatunk, mint “haszonélvezeti joggal terhelt”, “közös tulajdon” vagy “elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva”. Ez utóbbi akkor kerül a törzskönyvbe, ha a jármű beszerzésére állami támogatással vagy kezességgel került sor, vagy ha az autó Magyarországra történő behozatalára, beszerzésére, forgalomba helyezésére közterhek alóli mentességgel vagy kedvezménnyel került sor.

Mit lehet tenni, ha elveszett?

Ha a törzskártyát elvesztettük, megsemmisült vagy megrongálódott, és pótolni szeretnénk, akkor az illetékes okmányirodában (a jármű tulajdonjogát igazolva) kérelmezhetünk másikat. Ezt akár egy meghatalmazott is megteheti helyettünk, természetesen hivatalos meghatalmazással.

Az igényléshez a következő dokumentumokra van szükség:

 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • amennyiben egy meghatalmazott jár el helyettünk, akkor meghatalmazás,
 • cég esetén aláírási címpéldány és cégkivonat,
 • okmány elvesztéséről, megsemmisüléséről vagy eltulajdonításáról egy jegyzőkönyv (elvesztés és megrongálódás esetén a jegyzőkönyvet az okmányirodában veszik fel, míg, ha ellopták a törzskártyát, akkor rendőrségi jegyzőkönyvre van szükség),
 • és a 6000 forintos kiállítási illeték megfizetéséről szóló igazolás (vagy helyben történő megfizetése).

Mennyibe kerül?

Az új kártya kiállítása körülbelül 2-3 hónapot vesz igénybe. A díja pedig a fentebb említett 6000 Ft, amit illeték formájában fizetünk meg.

Mivel igazolhatom a tulajdonjogomat?

Az új törzskönyv igényléséhez szükség van rá, hogy igazoljuk tulajdonjogunkat a jármű felett. Ehhez az szükséges, hogy az autó jogszerű megszerzését, származását és eredetiségét igazoljuk. Ehhez felhasználhatók a következő dokumentumok:

 • az adásvételi szerződés;
 • árverési jegyzőkönyv;
 • a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló a jármű azonosító adatait tartalmazó számla;
 • a harmadik országból behozott járműveknél külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor kiadott okmányok;
 • jogerős bírósági határozat;
 • a gyártó számlája;
 • hagyatékátadó végzés;
 • ajándékozást igazoló okirat;
 • összeépítési engedély;
 • járműkísérő lap

Hogyan lehet gyorsítani a folyamatot?

Megeshet, hogy el szeretnénk adni autónkat, így nincs 2-3 hónapunk, míg megérkezik az új törzskönyv. A következő lépéseket megtéve körülbelül egy hónapra tudjuk leszűkíteni az eljárási időt.

Első lépésként be kell menni az okmányirodába, és ahogy azt fentebb is említettük, jegyzőkönyvbe kell venni a törzskönyv eltűnését. Ugyanitt és ugyanekkor azonban fontos lemondanunk a kártya újragyártásáról is. Az okmányiroda a bejelentésünk alapján 5-10 napon belül elkezdi kerestetni a törzskönyvet, azaz megjeleníti a számát a Magyar Közlönyben. A keresést hivatalosan 14 nap múlva zárják le, és az autó ekkor válik átírhatóvá. Érdemes tehát az adásvételi szerződést ekkor megkötni, és abban mindenképp feltüntetni, hogy a törzskönyv elveszett. Az új tulajdonosnak innentől kezdve 15 napja van, hogy átírja a gépjárművet a saját nevére, mely eljárás közben be kell majd nyújtani az okmányiroda által számunkra kiállított iratokat is, a kártya elvesztéséről és az újragyártásról való lemondásról.