Szigorúbb szabályokkal a gyorshajtók és az érvényes jogosítvány nélkül vezetők ellen

közlekedési szabálysértés EU

Megindult az előkészítése annak az új szabályozásnak, amely alapján a jogosítvány nélkül vezetőket, valamint a gyorshajtókat is eltiltanák a járművezetéstől az Európai Unió teljes területén.

Az aktuális szabályozás alapján, amennyiben egy jármű vezetője egy másik uniós országban – mint amely a vezetői engedélyét kiállította – elveszíti a jogosítványát közlekedési szabály áthágása miatt, az esetek döntő többségében a retorzió csupán abban az országban érvényes, ahol a közlekedési szabályt megsértették, az Európai Unió más területein a büntetéssel érintett gépjárművezetőre a korlátozás nem alkalmazandó.

Az Európai Parlament képviselői ennek a szabálynak a megreformálását tűzték ki célul, és az erre vonatkozó előterjesztést már meg is szavazták. Biztosítandó a külföldi állampolgár jogosítványának korlátozását, felfüggesztését vagy visszavonását az Európai Unió összes tagállamában, a büntetésről szóló határozatot továbbítani szükséges annak az uniós országnak, amely a büntetéssel érintett személy vezetői engedélyét kiállította.

Mi számíthat veszélyes szabálysértésnek?

Az érvényes vezetői engedély hiányában történő járművezetést a képviselők javasolják felvenni a súlyos közlekedési szabálysértések közé azon a listán, amelyen azok a szabálysértések szerepelnek, amelyekkel kapcsolatban információcsere történik a vezetéstől való eltiltásról az Európai Unió országai között. Szintén a súlyos közlekedési szabálysértések körébe tartozik az, ha valaki 50 km/órával átlépi a sebességkorlátozást, mely cselekmény ugyancsak a vezetéstől való eltiltást vonhatja maga után. A lakóövezetek sebességkorlátja csökkenne, amennyiben valaki ezeken az utakon 30 km/órával túllépné a sebességhatárt, annak szintén elvehetnék vagy felfüggeszthetnék a vezetői engedélyét.

A javaslat kitér az ügyintézési határidőre is, amely szerint az Európai Unió országainak 10 munkanapon belül tájékoztatniuk kell egymást azokról a határozatokról, amelyek a vezetői engedélytől való megfosztásról szólnak, és 15 munkanapon belül el kell dönteniük, hogy a vezetéstől való eltiltás az egész Európai Unió területén alkalmazandó-e. A végleges döntésről az érintett járművezetőt 7 munkanapon belül szükséges tájékoztatni.

Az Európai Parlament a javaslatot 372 igen, 220 nem szavazattal, 43 tartózkodás mellett elfogadta. A jogszabályon történő munkát az új Parlament folytatja majd.