Párhuzamos üzemeltetés – Ezt érdemes tudni róla

párhuzamos üzemeltetés

Napjainkban nem ritka, hogy az egy háztartásban élő családoknak akár kettőnél több autója is legyen, ám ha e járművek üzembentartója egy személy, akkor már párhuzamos üzemeltetésről van szó, ami hatással van a járművek biztosításaira is.

A párhuzamos üzemeltetés

Párhuzamos üzemeltetés akkor áll fenn, ha egy üzembentartó nevén több, azonos járműkategóriába tartozó jármű van, például több autó vagy több motor. Nem számít párhuzamos üzemeltetésnek, ha valakinek több autója van, de az üzembentartók személye eltér, vagy ha valakinek több gépjárműve van, de azok nem tartoznak egy kategóriába, például, ha valakinek van egy autója és egy motorja is. Nincs szabályozva az, hogy egy magánszemély nevén hány autó lehet, azonban célszerű számításba venni azt, hogy a járművek fenntartási költségein túl az átírásnak, a kötelező biztosításnak, valamint az esetleges CASCO biztosításnak is vannak költségei, illetve az is észben tartandó, hogy a járművek után gépjárműadót kell fizetni.

Kötelező biztosítás kötése második autóra

A második autóra ugyanúgy kötelező biztosítást kell kötni, mint az első járműre, azonban ez esetben nyilatkozni szükséges a biztosítás megkötése előtt a párhuzamos üzemeltetés tényéről. Előfordulhat, hogy bizonyos biztosítótársaságok párhuzamos üzemeltetés esetén pótdíjat számítanak fel. A párhuzamos üzemeltetés ténye a központi nyilvántartásban szerepel, így tanácsos ezt nem elhallgatni.

A második autó bonus-malusa

Habár a bonus-malus besorolás személyhez köthető, az érvényesítése kizárólag egy szerződés esetén lehetséges, ami azt jelenti, hogy a második (és minden további) azonos járműkategóriájú gépjármű vásárlásakor a szerződés a kiinduló fokozattal, vagyis az A00 fokozattal indul. A bonus kedvezmény a második járműre is érvényes, azaz pár kármentes év után a második járműre vonatkozóan is jár a díjkedvezmény. Célszerű több biztosítási ajánlatot is összehasonlítani a biztosítás megkötése előtt, mivel az egyes biztosítók ajánlatai között jelentős különbségek lehetnek.

Párhuzamos üzemeltetésnek minősül-e, ha új autó vásárlása történt, azonban a régi autó még nem került eladásra?

Amennyiben valaki új autót vásárol, de a régi, azonos kategóriájú járművét még nem értékesítette, az új gépjárműre a kiinduló, A00 fokozatú kötelező biztosítást kell megkötnie. Amint az előző autó eladásra kerül, az adásvétel napján az új autó szerződésére kérhető a bónusz érvényesítése. A biztosítótársaságok ilyenkor az éves díjat, valamint a besorolást korrigálják, és rögzítik vagy visszatérítik a túlfizetés összegét. Az autó forgalomból történő ideiglenes kivonatása a bónusz vonatkozásában nem jelent megoldást, mivel ebben az esetben a biztosítás csupán szünetel, a bónusz pedig csak akkor vihető át az új szerződésre, ha a régi megszűnik.

Nem érdemes halogatni a kötelező biztosítás megkötését

Körülményesnek tűnhet ez az eljárás, kiváltképp akkor, ha az új autó vásárlása és a régi autó értékesítése között csupán néhány nap telik el, azonban célszerű szem előtt tartani azt, hogy amennyiben a kötelező biztosítás megkötése nem időben történik, akkor fedezetlenségi díj kiszabására kerül sor. Azt is fontos tudni, hogy ha nincs a járműnek kötelező biztosítása, és kárt okoz, nemcsak a saját, de a károsult jármű javítási költségét is zsebből kell kifizetni.