Megéri-e a legalacsonyabb díjú casco biztosítást megkötni?

Olcsó casco

Egy autó rendszeres kiadásai közé sorolandó a casco biztosítás is, hiszen csak így lehet teljes körű a védelem. A kérdés az, hogy megéri-e az alacsonyabb díjú cascót választani, valamint, hogy van-e mód a biztosítási díj csökkentésére.

A casco díja

A casco biztosítás díja sok tényezőtől függ, például a jármű teljesítményétől, típusától, korától; a szerződő fél életkorától, lakóhelyétől. Befolyásoló tényező továbbá az is, hogy a szerződő fél mennyit vezet, illetve, hogy az adott járművet milyen korú személyek fogják vezetni. A biztosítótársaságok ezen adatok birtokában számítják ki a várható kockázatot. Fontos szempont még a jármű felszereltsége és védelmi szintje, illetve a díjat az önrész nagysága is nagymértékben befolyásolja.

Megéri-e olcsóbb cascót kötni?

Szemben a kötelező biztosítással – amely esetében a biztosítási fedezetek között jelentős különbségek nincsenek, mivel piacuk törvényileg szabályozott, ezáltal bátran választható az olcsóbb termék – a casco fedezetek és díjak a biztosítótársaságok által szabadon alakíthatók, azaz két biztosítási termék között a szolgáltatásra vonatkozó különbségek jelentős mértékűek lehetnek. Ennek tudatában nem célszerű a legolcsóbb biztosítást választani, főként az önrész kérdéskörére való tekintettel. A casco a saját jármű védelmét biztosítja, így alapos megfontolást igényel a megfelelő biztosítási termék kiválasztása.

Alacsonyabb díj, magas önrésszel?

Az önrész az a tényező, amely a legnagyobb mértékben befolyásolja a casco biztosítás díját. Amennyiben az önrész alacsony, a biztosítási díj magasabb, magas önrész vállalásával pedig alacsonyabb a biztosítás díja. A magas önrész csábítónak tűnhet a biztosítás díját tekintve, azonban célszerű átgondolni, hogy egy esetleges káresemény bekövetkezésekor, az önrész levonását követően, mekkora lenne a kártérítés összege.

Alacsonyabb díj – hogyan?

Magasabb összegű önrész vállalása nélkül is lehet faragni a biztosítás díján anélkül, hogy a fedezetekből lejjebb kellene adni. A legelső, amit célszerű megtenni, az a különböző biztosítók különféle biztosítási termékeinek alapos összehasonlítása, ugyanis a biztosítótársaságok a kockázataikat egyedi szempontok szerint mérlegelik és számítják ki. Így aztán előfordulhat az is, hogy ugyanaz a szerződő fél ugyanazzal a járművel két biztosítótól biztosítási fedezetben és biztosítási díjban is teljesen eltérő ajánlatot kap. Célszerű tisztában lenni a különböző kedvezményekkel, és kihasználni azokat. Kedvezmény járhat például azért, ha a díj kiegyenlítése nem csekken, hanem banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízással történik, és azért is, ha a szerződő fél vállalja az e-kommunikációt. Jellemzően jelentős kedvezmény jár továbbá a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és a casco együttes megkötéséért.

Részleges casco biztosítások és kiegészítő fedezetek

Abban az esetben, ha valaki nem tud, vagy nem szeretne magas díjat fizetni a casco biztosításért, vagy ha idősebb járműve van, amelyre casco már nem köthető, jó megoldást jelenthetnek a káresemények csupán egy-egy csoportjára, vagy egy-egy káreseményre vonatkozó kiegészítő fedezetek vagy részleges casco biztosítások, mint például a Lopás Casco, ami – ahogy az elnevezése is mutatja – kizárólag lopáskár esetén téríti meg a kárt, vagy az Asszisztencia Plusz, amely asszisztencia szolgáltatást nyújt a jármű meghibásodása esetén. Létezik elemi kárra vonatkozó, illetve állattal történő ütközés esetén térítő biztosítási termék is. Ezeknek a biztosításoknak a díja jelentősen alacsonyabb, mint a teljes körű védelmet nyújtó casco biztosítások díja. Olyan mértékű védelmet nem jelentenek, mint a teljes körű casco, de sok esetben ideális megoldás lehet a választásuk.