Így ellenőrizhető a közlekedési előéleti pontok száma

büntetőpontok lekérdezése

Nem árt, ha az ember tisztában van azzal, hogy van-e közlekedési előéleti pontja, azaz büntetőpontja, és ha igen, pontosan mennyi. Munkáltató, illetve hivatalos szerv is kérheti a büntetőpont-mentesség bizonyítását, mivel ez döntő befolyással bírhat például egy állás megpályázása során.

A büntetőpontok lekérdezéséhez korábban adatigénylést kellett benyújtani, az eljárás ideje 8-25 napos is lehetett. Ma már az adatok lekérdezésére online is lehetőség nyílik a magyarorszag.hu weboldalon, ami sokkal gyorsabb ügyintézést eredményez.

Az előéleti pontok lekérdezésének menete

Bárki lekérdezheti a büntetőpontjait, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint a közúti közlekedés nyilvántartásában szerepel, és rendelkezik eSzemélyi okmány, ügyfélkapu, ügyfélkapu + azonosítás szolgáltatással vagy telefonos azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító (RKTA), illetve videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztrációval.

A lekérdezés díjmentes, az ügyintézés a magyarorszag.hu weboldalon indítható. A weboldalra érve a Közigazgatás, jog menüpont Adatkezelés, adatszolgáltatás almenüjében, a Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról megnevezésű fülön, az Ügyintézés indítása gombra kattintva elindul az ügyintézés. Ehhez előtte be kell jelentkezni a magyarorszag.hu weboldalon a fent felsorolt azonosító szolgáltatások egyikével.

A lekérdezés elindítása után az eredmények meg is érkeznek. A kért információk PDF formátumban letölthetők a Tájékoztató letöltése gombra kattintva. A tájékoztató a közlekedési előéleti pontok számán túl tartalmazza a lekérdező személyes adatait, illetve a lekérdezés idejét is, így ez megfelelő igazolást jelent a munkáltatók, valamint a hivatalos szervek felé.

Kapott és nyilvántartott pontokkal kapcsolatos tájékoztatás

Szabályszegés esetén az eljáró hatóság határozatában, helyszíni közigazgatási bírság, valamint helyszíni bírság esetében pedig az elismervényben szerepel a tájékoztatás a kapott pontok számáról. Amennyiben a cselekmény bírósági határozattal kerül elbírálásra, a pontok számáról a Nyilvántartó ad tájékoztatást. Amennyiben a pontok száma eléri a 13-at, a Nyilvántartó a járművezetőt erről, az önkéntes utánképzés lehetőségéről, illetve a felső pontérték elérése utáni következményekről a járművezetőt tájékoztatja.

Büntetőpontok csökkentése, elévülése

Az online lekérdezés során, az oldalon az is megtalálható, hogy mi a teendő akkor, ha valakinek vannak közlekedési előéleti pontjai. Lehetőség van a pontok csökkentésére, a 2000. évi CXXVIII. tv. 9. §-a alapján, akkor, ha a büntetőpontokkal rendelkező járművezető önkéntesen részt vesz a Közlekedési Alkalmássági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. által szervezett utánképzésen. A képzés elvégzését követően 14-17 pont között 6, 13 pontig pedig 9 ponttal csökkennek a meglévő büntetőpontok.

Nem csökkenthető azonban a nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számítva egy éven belüli önkéntes utánképzés ismétlésével.

Fontos tudnivaló, hogy a 18 büntetőpont elérése a jogosítvány visszavonásával jár, amely után az utánképzésen való részvétel kötelező. A jogosítvány fél év elteltével kapható vissza, azonban ekkor a közlekedési előéleti pontok törlésre kerülnek.

Az egyes szabálysértések következtében kapott közlekedési előéleti pontok elévülési ideje 3 év.